Företag Säljes

Mycket framgångsrik webbutik för specialiserade husdjursprodukter

dogOnShoulder01.fwVerksamheten har vuxit starkt på marknaden och erbjuder nischade produkter för husdjur. Man omsätter idag ca 6 Mkr och goda förutsättningar finns för ytterligare expansion.

 

Webbutiken erbjuder efterfrågade kvalitetsprodukter samt håller hög servicenivå vilket lett till mycket nöjda kunder och en ledande position inom sitt gebit. Företaget verkar främst i Sverige, men även i Norge, Danmark, Finland och Tyskland.

Man arbetar i huvudsak med drop-shipping vilket gör att man inte behöver inneha ett stort och kostsamt varulager, företagets samarbetespartner packar och skickar direkt till slutkund utan några tillkommande kostnader.
Verksamheten är lättskött och har låga driftskostnader samt är flyttbart och kan bedrivas från valfri ort. Försäljningen sker med sekretess och överlåtelsen är tänkt i form av en inkråmsaffär.
All kontakt sker via mäklaren.

 

ChristinaHansson200x229

Ansvarig mäklare:    Christina Hansson 
Mobil:    070-9170523
e-post:    

Intresseanmälan

Lämna en intressenmälan här för att erhålla mer information om aktuellt objekt per e-post.

© 2019 Svenska Bolagstorget (Svenska B & F Torget AB) and SEDAB. All Rights Reserved.

Login