Företag Säljes

Mobil restaurangrörelse och cateringförmedling.

Delikat hamburgare med alla tillbehör!

Verksamheten drivs idag med framgång och har stor potential att växa. Vad som behövs för att nå en högre nivå är en köpare eller partner som kan tillföra kapital och resurser för en expansion.

Verksamheten har utvecklats successivt under ett antal år och metoder och tillvägagångssätt har formaliserats med hjälp av modern teknik och finurligt entreprenörskap. Verksamheten är nu i det skedet att man tvingas säga nej till stora intäkter då efterfrågan har blivit så stor och man inte har de resurser man behöver för att möta denna efterfrågan. Med en köpare eller partner som har kapitalet kan verksamheten inbringa stora intäkter på kort tid och det finns många lukrativa vägar att gå beroende på vart man vill föra verksamheten.

Verksamheten säljes med sekretess och all kontakt sker med mäklaren.

ChristinaHansson200x229

Ansvarig mäklare:    Christina Hansson 
Mobil:    070-9170523
e-post:    

Intresseanmälan

Lämna en intressenmälan här för att erhålla mer information om aktuellt objekt per e-post.

© 2019 Svenska Bolagstorget (Svenska B & F Torget AB) and SEDAB. All Rights Reserved.

Login