Välkommen till Svenska Bolagstorget!

Välkommen till Svenska Bolagstorget!

Att du kommit hit beror kanske just på att du funderar på att kanske köpa en verksamhet eller ett företag? Eller är det som så att du vill sälja ett företag eller verksamhet? Ja, det kan ju vara så att du söker investerare? Oavsett vad skälet nu är att du har hittat till oss på Svenska Bolagstorget så är du hjärtligt välkommen!


Vad gör ni då?

Vi ägnar oss åt att bistå företagare och entreprenörer, nya som gamla, att köpa företag och verksamhet, sälja dessa, affärsrådgivning samt allt som hör därtill med nya och moderna metoder. Det kan vara hjälp med såväl överlåtelseavtal och dess konstruktion som att utföra en företagsvärdering som ofta görs med ett specifikt syfte. Ett överlåtelseavtal kan omfatta hela eller delar av en verksamhet i form av en aktieöverlåtelse eller en inkråmsaffär där då hela eller delar av verksamheten säljs men inte företaget i sig. När det gäller enskilda firmor så blir det mer eller mindre per automatik så att det är en inkråmsaffär.
Det kan ju vara så att du kanske söker en investerare eller ny kompanjon eller fundera på eventuella möjligheter du kan ha för att utveckla din verksamhet.


Undrar du över framtiden?

Oavsett vilket behov du har av att förändra din framtid så kan Svenska Bolagstorgets företagsmäklare hjälpa dig till en lukrativ lösning. En lösning som tar hänsyn till de aspekter som du värderar och som leder till en bra affär för dig.
Vi tror att en bra företagsmäklare är en person som har mångårig erfarenhet av företagande i flera olika branscher samt de problem och utmaningar man som företagare och entreprenör ofta möter. De flesta är nog överens om att en grund för att lyckas med ett företag är att man har någon förmåga att sälja och inte bara har en bra idé. Det är här det kan vara bra att ha en samtalspartner och rådgivare som kan bistå en efter ett företagsköp med ren affärsrådgivning.


Dags att sälja

Inför en tänkt företagsförsäljning så är det mycket att tänka på för företagare. Kanske är det så att man tänker sig att trappa ned inför stundande pension eller så har man helt enkelt bara bestämt sig för att nu göra något annat? Oavsett vad man har för orsak så är det bra att vara ute i god tid och förbereda verksamheten så att du kan sälja företaget snabbt när det väl blir dags. Det är ju faktiskt så att har du väl startat en verksamhet eller tagit över ett företag så kommer du också att lämna verksamheten, frågan är bara när! Om jag vill sälja mitt företag snabbt, så bör jag förbereda företaget på flera sätt och göra det säljbart. Lite som att sälja en bil, man ser till att den är ren och snygg och maskineriet spinner på! Med en bil är det nog lite enklare många gånger och framför allt så går det snabbare. Vad är då snabbt för en affärsöverlåtelse? Det beror ju naturligtvis på hur komplex verksamheten är att få grepp om för en köpare vilket som nämnts kan underlättas väsentligt av säljaren redan innan verksamheten bjuds ut till försäljning. Hur man marknadsför ett företag och vilka kanaler som fungerar bra beror ofta på bransch och t.ex. storlek på företaget eller verksamheten och här kan det vara svårt att välja rätt för en enskild företagare. Sen bör man ställa sig frågan om man själv har tid att sälja sin egen verksamhet samtidigt som man driver den? Ett finna en bra företagsmäklare som professionellt marknadsför din verksamhet och är bra på att sälja företag snabbt i de kanaler som är mest lämpade gör då livet betydligt lättare och ger förmodligen ett betydligt bättre resultat! Vad är då snabbt? Ja, åter, det beror på men med detta nu sagt så är det traditionellt som så att en bra företagsförmedling kan sälja under 3 månader men är mycket ovanligt, att sälja på 6 månader förekommer i relativt hög uträckning medan de flesta säljer inom 6 månader till ett år och en del tar längre tid. Svenska Bolagstorget har med nya IT-baserade metoder lyckats skära ned tiden med månader för affärsöverlåtelser med längst tid på marknaden och även avsevärt korta tiden för de med kortare tid på marknaden också. Detta gör vi genom att redan innan du bestämmer dig för att sälja ha ett stort register med många tusen intressenter som vill köpa företag mot vilkas kriterier vi matchar just ditt företag. Vidare gör det att vi för många branscher redan innan du bestämde dig för att vända dig till en bra företagsförmedling och seriös företagsmäklare har potentiella köpare att börja diskutera med!
Vi anser att det är av stor vikt att sträva efter att sälja företag snabbt utan att för den skull få ett pris du kan tänka dig att sälja verksamheten för. Det finns så väldigt mycket som kan göras för att underlätta att sälja företag snabbt innan man ens går ut på marknaden, något en bra företagsmäklare är väl medveten om.  Har ett beslut fattats att sälja mitt företag så ä det ofta svårt att så att säga ”hålla ångan uppe” och dessutom driva verksamheten! Inte sällan vill man heller inte oroa vare sig kunder, personal, samarbetspartner eller leverantörer i onödan då det kan få oanade och kostsamma följder och som inte sällan påverkar en affärsöverlåtelse negativt. En affärsöverlåtelse behöver därför ofta hantera med ganska så stor sekretess och det är något vi på Svenska Bolagstorget är mycket bra på att hantera. 
Vad är då ”väl förbered ”?
Många parametrar finns att beakta när det gäller att förbereda en försäljning av ett företag. Mycket beror naturligtvis på verksamhetens storlek och hu det skötts. Att kontakat en seriös företagsförmedling för att få en företagsvärdering utförd av en bra företagsmäklare är ofta en början. Då kan man etablera en baslinje som utgångspunkt samt få hjälp med affärsrådgivning i syfte att förbättra utsikterna till en lukrativ snabb företagsförsäljning. I värsta fall måste man se till, om förutsättningarna finns, att få ett par bra bokslut vilket innebära ett par års förberedelser inför en s.k. exit. Det kan röra sig om att justera kapitalet i bolaget på olika sätt utifrån vad skattelagstiftningen säger som att se över immateriella värden/tillgångar och inte minst att lager är bokförda till rätt värden.

KOntakat oss gärna för att diskutera hur vi kan lägga upp en försäljning med formuläret här!


Har du tankar på att köpa ett företag eller verksamhet?

Bra där! Ja, för det tycker vi inte bara som företagsförmedlare utan det är bra för samhället med nya entreprenörer och företagare! Det kan många gånger vara svårt att starta från början och alternativet att köpa en redan snurrande verksamhet kan vara väldigt lockande då det är något som är beprövat.
Inte sällan kan det vara av intresse för befintliga entreprenörer att köpa ett annat företag för att uppnå synergieffekter och utvidga verksamheten på ett eller annat sätt. Ofta är det en snabbare process t.ex. köpa en verksamhet på en ort man vill etablera sig på än att bygga upp det hela från grunden. Sen kanske man då kan bli av med en lokal konkurrent också! Ja, exemplen och skälen är många och vi har många idéer på Svenska Bolagstorget!
Går du med tankar på ett företagsköp så varför inte registrera dig som intressent hos oss så kontaktar vi dig när vi har något som stämmer med de kriterier som du angett.
Registrera dig med formuläret som du finner här!
 
Än en gång välkommen till Svenska Bolagstorget!

Date

22 januari 2015

Tags

Företagsmäklare
© 2019 Svenska Bolagstorget (Svenska B & F Torget AB) and SEDAB. All Rights Reserved.

Login