Svenska Bolagstorget

Svenska Bolagstorget

Svenska Bolagstorget är ett företag som hjälper företagare och entreprenörer, nya som gamla, att köpa eller sälja företag och verksamheter, eller delar därav. Våra företagsmäklare har stor egen erfarenhet av entreprenörskapet och dess många svårigheter. Det är inte alltid lätt att förstå värdet på den egna verksamheten vid en affärsöverlåtelse och ej heller lätt att se till att man får till riktiga avtal som såväl förenklar och tryggar för både köpare och säljare vid en företagsaffär eller affärsöverlåtelse. Oavsett om det är en enskild firma, handelsbolag eller ett aktiebolag så har en fungerande verksamhet tillgångar vilka har olika värden beroende på var, när och hur man betraktar dessa. Det är vår sak som företagsmäklare att för dig som säljare göra en korrekt värdering och för dig som köpare granska eller kanske skapa en jämförande värdering av ett aktuellt objekt.
Oavsett vem som engagerat oss och den roll vi då får i egenskap av företagsmäklare så är det av största vikt att vårt arbete bygger på sunda affärsmässiga värderingar väl i linje med såväl lagstiftning och specifika branschregler, där sådana finns. Detta blir en utmaning då det idag många gånger handlar om modernt företagande med nya affärsmodeller där det inte sällan saknas historisk branschinformation att ha med i arbetet som stöd. För att klara detta på bästa sätt har Svenska Bolagstorget arbetat intensivt för att ta fram modernare metoder som tar hänsyn till de parametrar som nya affärsmodeller, teknikutveckling och tjänsteorientering ofta medför på många nya och gamla marknader.
En bra företagsmäklare kan även ge stöd och vägledning långt innan marknadsföringen vid en försäljningsinsats av ett företag, verksamhet eller del därav, har påbörjas. I den bästa av värdar har en entreprenör möjlighet att se om sitt hus flera år innan tidpunkten för en försäljning, något som visat sig högst väsentligt också ur skattesynpunkt. Detta medför att värdet på affärsöverlåtelsen kan maximeras vid försäljningen och tid finns att finna de bästa potentiella köparna t.ex. genom Svenska Bolagstorgets Köpar- & Intressent Register. Detta unika register med många tusen intressenter gör att vi redan vid planeringen inför en försäljning har en ganska god uppfattning om hur marknaden kan komma att se ut. Vi har oftast också intressenter att kontakta redan dag 1 av marknadsföringen!
Välkommen till oss!

Date

29 juni 2016

Tags

Företagsmäklare
© 2019 Svenska Bolagstorget (Svenska B & F Torget AB) and SEDAB. All Rights Reserved.

Login